Välkommen!

Vi är ett utbildningsföretag med både långa YH-utbildingar och korta spetsutbildningar, våra huvudämnen ligger inom data/IT och teknik, välkommen att ta kontakt med oss om du är intresserad av någon av våra YH-utbildningar eller kurser.

Hitta utbildning

Lär dig grundläggande programmering - på ett nytt sätt!

Gå in i den virtuella världen i en kurs om grundläggande programmering i VR med hjälp av HTC Vive.
Under kursen kommer du att få gå igenom allt från de mest grundläggande koncepten till att själv få lösa ett programmeringsproblem taget ur verkligheten utan att skriva en rad kod.

Yrkeshögskola. Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll, utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete), utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN. Läs mer om Yrkeshögskola här.

Företagsutbildning/ konsult. Korta och längre utbildningar och koncept som alla syftar till att lyfta företaget till en ny nivå. Rubrikerna kan vara ”Den säljande organisationen”, ”Marknadsplanen som navet i verksamheten”, ”En bild ljuger bättre än tusen ord eller, ”Vi ser bara det vi lärt oss se - bildpsykologi”. Och så ett stort utbud av kurser inom Data/IT-området. Från Java, .net, c#, Phyton till test- och kvalitetssäkring. Vi har även ett växande utbud av kurser för industriföretag.

Utbildningskoncept. Har du ansvar för kompetensförsörjning inom företagsvärlden, kommun eller landsting har du ett stort ansvar för resan in i framtiden. Vi har i 30 års tid hjälpt andra utbildningsföretag, kommuner och näringslivet med att skapa och genomföra utbildningskoncept för en hållbar framtid.