Välkommen!

Vi är ett utbildningsföretag med både långa YH-utbildingar och korta spetsutbildningar, våra huvudämnen ligger inom data/IT och teknik, välkommen att ta kontakt med oss om du är intresserad av någon av våra YH-utbildningar eller kurser.

Hitta utbildning

100% Utvecklingsbar!

Utbildningskonceptet 100% utvecklingsbar är ett grupp eller individanpassat kompetensutvecklingsprogram som skiljer sig från sedvanliga specifika ämneskurser.
Vi vänder oss till företag som är i behov av kompetenshöjning av medarbetare inom områdena teknik och data/IT, kontakta oss om du är nyfiken på att veta mer.

Yrkeshögskola. Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll, utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete), utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN. Läs mer om Yrkeshögskola här.

Företagsutbildning/ konsult. Korta och längre utbildningar och koncept som alla syftar till att lyfta företaget till en ny nivå. Rubrikerna kan vara ”Den säljande organisationen”, ”Marknadsplanen som navet i verksamheten”, ”En bild ljuger bättre än tusen ord eller, ”Vi ser bara det vi lärt oss se - bildpsykologi”. Och så ett stort utbud av kurser inom Data/IT-området. Från Java, .net, c#, Phyton till test- och kvalitetssäkring. Vi har även ett växande utbud av kurser för industriföretag.

Utbildningskoncept. Har du ansvar för kompetensförsörjning inom företagsvärlden, kommun eller landsting har du ett stort ansvar för resan in i framtiden. Vi har i 30 års tid hjälpt andra utbildningsföretag, kommuner och näringslivet med att skapa och genomföra utbildningskoncept för en hållbar framtid.