Data och IT

Programmering för lärare

En utbildning för lärare som skall lära ut grunderna i programmering till sina elever.
Enligt den nya läroplanen ska programmering in på schemat från första klass i grundskolan till gymnasiet, senast från hösten 2018.
Enligt Lärarnas Riksförbund känner sig 7 av 10 lärare osäkra. Egentligen inte så konstigt – det ingår inte i lärarutbildningen, och sällan i deras ämnesutbildning.
Vissa har ingen utbildning alls, andra behöver fräscha upp sina kunskaper.

I förlängningen riktar sig utbildningen naturligtvis inte bara till lärarna, utan till eleverna som utan grundläggande kunskap om datorer, IT och programmering har svårt att hävda sig i ett framtida arbetsliv eller en högre utbildning.
Kursen leder till lärare med rätt och uppdaterad kompetens inom området.