Jag är 100% utvecklingsbar!

100% Utvecklingsbar

  • Studiestart: Löpande
  • Studieort: Rikstäckande
  • Dagar: Anpassad
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Utbildningskonceptet 100% utvecklingsbar är ett grupp eller individanpassat kompetensutvecklingsprogram som skiljer sig från sedvanliga specifika ämneskurser.
Vi vänder oss till företag som är i behov av kompetensutveckling av medarbetare inom områdena teknik och data/IT.

Information

100% Utvecklingsbar

 

Beskrivning

Svensk industri går otroligt bra i dagsläget och det ser inte ut att vända, dock blir kvalificerad arbetskraft mer och mer en bristvara och det förekommer att företag får anpassa sin verksamhet efter bristen på arbetskraft.

Utbildningskonceptet 100% utvecklingsbar är ett grupp eller individanpassat kompetensutvecklingsprogram som skiljer sig från sedvanliga specifika ämneskurser. Fokus ligger på att höja redan befintligt anställda till en högre nivå.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till företag som är i behov av kompetensutveckling av medarbetare inom områdena teknik och data/IT, alla arbetsplatser och behov ser olika ut och även förkunskapsnivån kan skilja mycket från person till person.

Utifrån deltagarens individuella kompetensutvecklingsbehov lägger vi upp en studieplan som kan sträcka sig från en månad till så långt som ett år eller mer, utbildningen sker främst via distans men även fysiska/digitala träffar förekommer.

 

Mål

Målet är att din verksamhet inte ska halka efter i utvecklingen utan tvärtom, ständigt utvecklas och hålla en hög teknisk lägstanivå för rimliga kostnader för kompetensutveckling.

Utifrån företagsspecifika behov av kompetenshöjning lyfta medarbetare till en högre nivå inom teknik och data/IT, generella förståelser för ny teknik, digitalisering och nya som gamla metoder och verktyg som berör digitaliseringens framfart.

 

Pris

Precis som att utbildningskonceptet skiljer sig från sedvanliga kurser skiljer sig även prismodellen, priset anpassas till en månadskostnad vilket gör att vi kan leverera en stor mängd utbildning kontinuerligt med en helt annan prisbild än normalt.

Kontaktformulär