Agil systemutveckling ftw!

Agil projektmetodik

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 1-3
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Ordet agil betyder lättrörlig och är besläktat med det engelska ordet agility. I kursen lär du dig de metoder, tekniker och principer som behövs för att driva ett lättarbetat och framgångsrikt projekt enligt agil projektmetodik.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, kontakta oss för mer information.

 

 

Mål med kursen

Målet med kursen är att du efter avslutad kurs skall:

 • 
kunna hantera dokumentation för utvecklingsarbete samt kommunicera med kunder och medarbetare.
 • 
kunna arbeta i projektform efter en agil utvecklingsmetodik.
 • 
ha kunskaper om agila metoder för utveckling av applikationer.

Innehåll

 • Dokumentation av programkod samt verktyg för dokumentations- och kommunikationsarbete inom mjukvaruutveckling.
 • Grupputvecklingsprocesser, projektmetodik och agilt arbetssätt.
 • Extreme Programming (XP), SCRUM, TDD m fl aktuella arbetsmetoder
 • Skillnaden mellan agila och traditionella projektmodeller

Färdigheter

 • kan redogöra översiktligt för vanliga varianter på agil utveckling och vad som kännetecknar och skiljer dessa samt något om deras lämplighet i olika situationer
 • deltar aktivt i ett programutvecklingsprojekt efter en agil metodik och visar förståelse för de olika rollerna i projektets team
 • hanterar dokumentation av utvecklingsarbetet med tillfredsställande resultat
 • hanterar samarbets- och kommunikationsverktyg på ett tillfredsställande sätt under utvecklingsarbetet
 • redogör för faserna i en grupps utveckling och ger exempel på faktorer som påverkar gruppens förmåga att lösa problem

Kontaktformulär