9 meter!

Allmän ställningsutbildning – upp till 9 meter

 • Studiestart: Höstterminen 2018
 • Studieort: Linköping
 • Datum: 2017-12-14
 • Dagar: 2
 • Pris: 2000:-/deltagare
Stängd

Kontaktformulär

För att minska antalet olyckor, och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2006-07-01 krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar skall ha genomgått utbildning. 

Information

Ställningsbyggnad – Informationsblad

Kursen genomförs i samarbete med JA-Kompetens som är ackrediterade att registrera i ID06 databas.

 

Innehåll och genomförande:

Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2004:4 ”Ställningar” § 15
för de som arbetar med ställningar upp till 9 meter.

Inga särskilda förkunskaper krävs.
För den ovane ställningsbyggaren krävs dock ytterligare praktik, då utbildningen främst inriktas på säkerhetsbestämmelser.

 

 • Genomgång av regler för ställningar
 • Genomgång av olika typer och fabrikat
  av prefabricerade ställningar
 • Att planera för rätt ställning, underlag, förankring etc
 • Att bygga, ändra och riva ställningar säkert
 • Personlig säkerhet

Öppen kurs i Linköping

16 timmar fördelat på 8 timmar hemstudier och
8 timmar lärarledd utbildning
Pris 2000:-/deltagare. På engelska 2500:-/deltagare
Företagsutbildning – Begär offert
Företagsutbildning – Även på engelska.
Övriga språk kan tolk ordnas
Angiva priser är exklusive moms

 

Krav öppen kurs

God förståelse i svenska språket

 

Kommande kursdatum

2017-12-14

2018-01-11

2018-02-08

2018-03-08

 

 

OBS, vid för få anmälda till kursen flyttas tillfället till nästkommande datum.

Kontaktformulär