Rikstäckande BAM!

Bättre arbetsmiljö BAM

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Rikstäckande
 • Datum: 20180122
 • Dagar: 3
 • Pris: Begär offert
Stängd

Kontaktformulär

Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Information

Kursen genomförs i samarbete med JA-Kompetens som är ackrediterade att registrera i ID06 databas.

 

Information

BAM – Informationsblad

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga

Företrädare och du, som utifrån din funktion,
harbehov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor
ska hanteras.

Syfte

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och
en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Mål

Efter utbildningen ska du kunna

 • identifiera risker och arbeta förebyggande
 • se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • söka vidare information och kunna omsätta den
  i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • samverka i arbetsmiljöfrågor.

Ur programmet

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön.
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
 • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.

Arbetsformer

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas.

Företagsförlagd utbildning 3 dagar
Rikstäckande (tid och plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Kontaktformulär