Byggarbetsmiljösamordning BAS P och BAS U

  • Studiestart: Vårterminen 2017
  • Studieort: Linköping
  • Datum: 20171210
  • Dagar: 1
  • Pris: 3900:-
Stängd

Kontaktformulär

För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften.
Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften.
Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Information

Innehåll

Arbetsmiljölagen
Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
Genomgång av de arbetsmiljöföreskrifter som styr bygg- och anläggningsarbete
Utförande av byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsplatsens utformning
Maskiner och teknik
Fysikaliska och mekaniska arbetsmiljörisker
Farliga ämnen och kemiska arbetsmiljörisker
Psykiska arbetsmiljörisker
Om olyckan inträffar samt personlig skyddsutrustning

 

Kursen genomförs i samarbete med JA-Kompetens som är ackrediterade att registrera i ID06 databas.

Öppen kurs heldag i Linköping
Pris 3900:-/deltagare, på engelska 5500:-/deltagare
Företagsutbildning – Begär offert
Angivna priser är exklusive moms

 

 

OBS, vid för få anmälda till kursen flyttas tillfället till nästkommande datum.

Kontaktformulär