Heta arbeten

  • Studiestart: Höstterminen 2018
  • Studieort: Linköping
  • Datum: 2017-12-18
  • Dagar: 1
  • Pris: 2850:-/deltagare
Stängd

Kontaktformulär

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand.
Med metoder menas någon form av verktyg som  alstrar värme eller avger gnistor.
För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta arbeten medför.

Information

Heta arbeten – Informationsblad

 

Kursen genomförs i samarbete med JA-Kompetens som är ackrediterade att registrera i ID06 databas.

Öppen kurs heldag i Linköping

Grundbok & utbildningsmaterial finns på svenska, engelska, tyska, polska och ryska.

Pris 2850:-/deltagare
Företagsutbildning – Begär offert
Angivna priser är exklusive moms

Kommande kursdatum:
2017-12-18
2018-01-08
2018-02-07
2018-03-05

 

OBS, vid för få anmälda till kursen flyttas tillfället till nästkommande datum.

Kontaktformulär