Hello World!

Introduktion till datorteknik och programmering

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 2-5
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Här presenteras de mest grundläggande koncepten du behöver förstå för att kunna sätta dig in i vad programmering, datorteknik och operativsystem är.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, i kursen ingår även hemuppgifter. Kontakta oss för mer information.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande efter avslutad kurs skall:

 • 
kunna hantera datorer och operativsystem samt vanligt förekommande programvaror för filhantering, dokumentation och kommunikation.
 • 
ha orienterande kunskaper om nätverk baserade på TCP/IP samt klient/servermodellen som bas för applikationer på t ex webben.
 • ha grundläggande kunskaper i imperativ och funktionell programmering i något programmeringsspråk, exempelvis Python.

Innehåll

 • Unix/Linux, inställningar, skalkommandon och skalskript, nätverksfunktioner, filhantering och tjänster.
 • 
Webbläsare och webbservertjänster, kommunikationsprotokoll och TCP/IP- stacken. HTTP.
 • Grunder i programmering (algoritmer) och datalogiskt tänkande
 • Grundläggande datatyper, variabler, datastrukturer och operatorer i något programmeringsspråk. Kontrollsatser och inbyggda kommandon i språket såsom slingor och villkorssatser.

Kontaktformulär