ISTQB

  • Studiestart: Löpande
  • Studieort: Linköping
  • Datum: 20180122
  • Dagar: 3
  • Pris: Kontakta för offert
Stängd

Kontaktformulär

Målet med kursen är att deltagarna skall utveckla kunskaper och kompetenser för att förbereda för en framtida ISTQB-certifiering på Foundation Level.

Information

Innehållet behandlar certifieringens innehåll såsom grunderna i mjukvarutest, testning genom hela mjukvarans livscykel, testverktyg och testanalys, testdesign och organisering av testarbetet enligt de krav som ställs av ISTQB. Efter avslutad kurs finns det möjlighet till examination för ISTQB Software Testing Foundation Certificate.

Kontaktformulär