Kvalité!

Kvalitetssäkring

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 2-5
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Kursen skall ge kännedom om hur kvalitetssäkring kan bedrivas inom programutveckling och ge kunskaper om betydelsen av testarens roll i kvalitetsarbetet.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, i kursen ingår även hemuppgifter. Kontakta oss för mer information.

 

Innehåll

 • Kvalitetssäkring i teori och praktik
 • Standarder för kvalitetssäkring
 • Kvalitetsfaktorer och kvalitetsplanering
 • Betydelsen av tester för det övergripande kvalitetsarbetet
 • Kvalitetsarbetets organisation vid utvecklingsarbetet

Färdigheter

 • Kan översiktligt redogöra för grundläggande begrepp inom kvalitetssäkring
 • Kan översiktligt redogöra för vanliga standarder inom området
 • Kan översiktligt redogöra för hur kvalitetsarbetet kan organiseras och koppla testarens roll till det övergripande arbetet vid programvaruutveckling

Kontaktformulär