Marknads- och säljutbildning grund

  • Studiestart: Löpande
  • Pris: 2500:-/person
Stängd

Kontaktformulär

Kursen vänder sig till den som har intresse för marknadsföring och försäljning och vill tillägna sig en viss grundkunskap.

Information

Momentbeskrivning

Tillfälle 1

Hur man skriver en marknadsplan

Marknads- och konkurrensanalys

SWOT-, MusCoW-, Risk-, Interessent-analyser

 

Tillfälle 2

Säljmodeller

Säljretorik, kroppsspråk, köpsignaler

Säljpsykologi

Förhandlingsteknik

Avslutsmetoder

 

Tillfälle 3

Grundläggande layout och typsnittskunskap

Skapa fungerande reklam och marknadsföring med enkla medel.

Merförsäljning, kundvård, uppföljning

Kreativt seminarium och workshop med läraren som handledare:

Nu ska vi sätta nya mål, förbättra vår marknadsföring och öka vår försäljning!

 

Omfattning:

3 – 4 tillfällen, sammanlagt 9 – 12 timmar

Metod:

Föresläsningar

Diskussion

Seminarium/ workshop

Kontaktformulär