I am sharp!

Programmering C#

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 2-5
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs skall ha kunskaper i ojektorienterad applikationsutveckling i C#
 samt känna till något om C#:S för- och nackdelar i olika situationer.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, i kursen ingår även hemuppgifter. Kontakta oss för mer information.

 

Innehåll

 • C# och dess funktioner, operatorer, variabler och datatyper.
 • Klasser och metoder
 • Utvecklingsmiljöer för C#
 • Objektorienterade bibliotek i C#.NET

Färdigheter

 • Löser enklare programmeringsuppgifter självständigt i C#
 • Utför grundläggande felsökning och felavhjälpning av syntaxfel i C#
 • Skriver välstrukturerade program med godtagbar kommentering av koden
 • Redogör för grunderna i C#:s struktur, syntax och uppbyggnad
 • Kan redogöra för något om C#:s fördelar och nackdelar jämfört med andra vanliga programmeringsspråk

Kontaktformulär