print("Intresseanmälan")

Python-utveckling

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 2-5
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Målet med kursen är att deltagaren efter avslutad kurs skall ha kunskaper i ojektorienterad applikationsutveckling i Python
 samt känna till något om Pythons för- och nackdelar i olika situationer.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, i kursen ingår även hemuppgifter. Kontakta oss för mer information.

Innehåll

 • Python och dess funktioner, operatorer , variabler och datatyper.
 • Klasser och metoder
 • Utvecklingsmiljöer för Python
 • Objektorienterade bibliotek och webbfunktioner i Python

Färdigheter

 • Löser enklare programmeringsuppgifter självständigt i Python
 • Utför grundläggande felsökning och felavhjälpning av syntaxfel i Python
 • Skriver välstrukturerade program med godtagbar kommentering av koden
 • Redogör för grunderna i Pythons struktur, syntax och uppbyggnad
 • Kan redogöra för något om Pythons fördelar och nackdelar jämfört med andra vanliga programmeringsspråk

Kontaktformulär