TDD!

Testutveckling och testmetodik I

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 2-5
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Kursen skall ge kunskaper i utveckling och genomförande av tester i praktiken. Hela testkedjan från kravspecifikation till testdesign, genomförande och rapportering av tester behandlas i teori och praktik. Kunna planera, genomföra och utvärdera testning i mindre skala utifrån en given teststrategi.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, kontakta oss för mer information.

 

Innehåll

 • Testdriven utveckling (TDD)
 • Olika typer av tester som enhetstester, integrationstester, systemtester och acceptanstester
 • Kravspecifikationer och testplanering
 • Verktyg för testning, kommunikation och dokumentation

Färdigheter

 • Planerar, genomför och utvärderar med viss säkerhet test av mindre system eller mjukvarukomponenter
 • Analyserar med viss säkerhet kravspecifikationer och omvandlar någon del till relevanta testfall
 • Kan översiktligt redogöra för olika typer av tester och testverktyg och visar förståelse på deras funktion och ändamålsenlighet inom mjukvarans livscykel

Kontaktformulär