Testing testing!

Testutveckling och testmetodik II

 • Studiestart: Löpande
 • Studieort: Linköping
 • Dagar: 2-5
 • Pris: Be om offert
Intresseanmälan

Kontaktformulär

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i hur tester kan planeras, genomföras och utvärderas i progamutvecklingsarbetet. Kursen skall även ge kunskap om olika testverktyg, dokumentation och automatisering av testarbetet.

Information

Antal dagar beror på förkunskaper, i kursen ingår även hemuppgifter. Kontakta oss för mer information.

 

Innehåll

 • Testdriven utveckling (TDD)
 • Relationen mellan kostnader, kvalitet och tid vid mjukvaruutveckling
 • Olika typer av tester i teori och praktik
 • Fördjupning inom något testområde, t ex i relation till LIA-platsens verksamhet
 • Testplanering, genomförande, utvärdering och rapportering
 • Verktyg för testning, kommunikation och dokumentation
 • Automatisering av testarbete
 • Teststandarder

Färdigheter

 • Planerar, genomför och utvärderar tester av system eller flera olika mjukvarukomponenter
 • Dokumenterar, rapporter och presenterar resultatet av testarbetet på ett godtagbart sätt
 • Kan översiktligt redogöra för relationen mellan kostnader för testarbetet, kvalitet och tidsåtgång vid mjukvaruutveckling
 • Kan redogöra för olika typer av tester, testautomatisering och teststandarder med fördjupade kunskaper inom något område
 • Föreslår tänkbara verktyg för testning

Kontaktformulär