Östsvenska Yrkeshögskolan är vår huvudsamarbetspartner i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Vi har ett långt och nära samarbete med ÖSYH som är ett kommunalt ägt bolag med lång erfarenhet av YH-utbildning.

Östsvenska Yrkeshögskolans uppdrag är att öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar i regionen och vi är glada att vara en del av det arbetet.

Du kan läsa mer ÖSYH HÄR.