YH-utbildningar med planerad start 2018

3D- tekniker, Additiv teknik i metall,  2 år 400 yhp

Många av industri- och teknikföretagen arbetar projektorienterat och är internationella eller har internationella samarbetspartners och kunder.
En 3D-tekniker ska därför ha färdigheter i att planera, identifiera, leda och genomföra projekt.
Många projekt är komplexa och kräver även kunskap och färdigheter inom både kartläggning, problemlösning, mät- och tillverkningsmetoder samt materialval.

Du kan även arbeta som CAD-ritare/maskin, Maskinoperatör/Additiv tillverkning, CNC-operatör/metall. Kontakta oss för mer information och intresseanmälan.

CNC-tekniker 2 år, 400 yhp

Behovet av personal som kan styra och programmera en robot och avancerade maskiner är stort. CNC-teknikern behärskar en lång rad kunskapsområden och är en viktig resurs i industri- och teknikföretagens arbete. En skicklig CNC-tekniker arbetar självständigt med att underhålla och förbättra CNC-styrda system och har specialiserade kunskaper om bl.a. produktionsprocesser, kvalitetsstyrning och de olika metoder som tillämpas inom CNC-teknik. Utbildningen leder till blått certifikat. Mer information och intresseanmälan, campus@vimmerby.se.