YH-utbildningar med planerad start 2018

3D- tekniker, Additiv teknik i metall,  2 år 400 yhp

Många av industri- och teknikföretagen arbetar projektorienterat och är internationella eller har internationella samarbetspartners och kunder.
En 3D-tekniker ska därför ha färdigheter i att planera, identifiera, leda och genomföra projekt.
Många projekt är komplexa och kräver även kunskap och färdigheter inom både kartläggning, problemlösning, mät- och tillverkningsmetoder samt materialval.

Du kan även arbeta som CAD-ritare/maskin, Maskinoperatör/Additiv tillverkning, CNC-operatör/metall. Kontakta oss för mer information och intresseanmälan.

CNC-tekniker 2 år, 400 yhp

Behovet av personal som kan styra och programmera en robot och avancerade maskiner är stort. CNC-teknikern behärskar en lång rad kunskapsområden och är en viktig resurs i industri- och teknikföretagens arbete. En skicklig CNC-tekniker arbetar självständigt med att underhålla och förbättra CNC-styrda system och har specialiserade kunskaper om bl.a. produktionsprocesser, kvalitetsstyrning och de olika metoder som tillämpas inom CNC-teknik. Utbildningen leder till blått certifikat. Mer information och intresseanmälan, campus@vimmerby.se.

Utvecklare Gastronomi & Värdskap, 2 år 400 yhp

Vill du jobba inom den starkt växande besöksnäringen i Sverige? Yrkesrollen lägger fokus på utmaningen i att utveckla nya koncept ur ett helhetsperspektiv kring matupplevelse och värdskap. Viktiga mål i utbildningen är att få övergripande kunskap inom alla positioner inom Värdskap, Service och Kök,  utveckla attraktiva och lönsamma paketerade produkter eller tjänster inom besöksnäringen, kommunicera och positionera via olika kanaler på marknaden.