Intresseanmäl redan nu!

Mjukvarutestare 2 år, 400 yhp

  • Studiestart: Höstterminen 2019
  • Studieort: Linköping
  • Studietakt: 100%
Ansök

Kontaktformulär

Testare är en kompetens som efterfrågas starkt i IT-branschen. Som testare kvalitetssäkrar du datorprogram och datorsystem i samverkan med kunder och mjukvaruutvecklare.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

  • Matematik 1/A och 2/B.
  • Minst 2 kurser inom ämnena Dator- och kommunikationsteknik och Programmering.

 

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

I vår FAQ-sida hittar mer information om reell kompetens.

Kursplan

Utbildningen är planerad att starta höstterminen 2019 under förutsättning att Yrkehögskoleansökningarna blir godkända i januari 2019.

Vad kan man efter utbildningen? Vilka färdigheter och kompetenser har man efter två år och en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Mjukvarutestare? Vi skulle gärna vilja fördjupa oss i det ordentligt, men det skulle bli på tok för mycket text.. Så vi får nöja oss med de viktigaste rubrikerna och nyckelorden. Ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken på mer info.

 

Ha kunskaper om…

Kunna utförligt redogöra för innebörden av datalogiska grundbegrepp, logik, algoritmer och datastrukturer

Kunna utförligt förklara begrepp och principer inom imperativ och objektorienterad testdriven programmering

Kunna översiktligt redogöra för principer för gränssnitt, användbarhet och interaktionsdesign

Kunna utförligt beskriva verktyg, plattformar och metoder för att designa, utveckla och genomföra tester samt redogöra för för- och nackdelar med dessa

Kunna redogöra för applikationers principiella uppbyggnad, struktur och funktioner

Kunna beskriva behovet av och syftet med testning samt utförligt redogöra för olika testprinciper och testtyper

Kunna utförligt redogöra för innehållet i programmeringsspråk, aktuella standarder samt riktlinjer och principer för kvalitetssäkring av mjukvara

Kunna översiktligt redogöra för aktuell teknisk utveckling inom mjukvaru- och datorteknikområdet

Kunna redogöra utförligt för ett agilt projektbaserat arbetssätt

 

Ha färdigheter i att…

Färdighet att identifiera, formulera, analysera och dokumentera funktionskrav för datorprogram i en kravspecifikation samt utifrån denna framställa en testplan

Färdighet att självständigt analysera kravspecifikationer och testplaner, planera och framställa lösningar till dessa i form av välstrukturerad och dokumenterad programkod

Kunna tillämpa kunskaper i datalogiskt tänkande för att analysera och självständigt lösa sammansatta programmeringsproblem

Färdighet att optimera lösningar med hänsyn tagen till användbarhet, tillgänglighet, säkerhet och prestanda för applikationer på olika plattformar

Kommunicera åtaganden i form av kravspecifikationer och testplaner, dokumentation av programkod, samt testrapporter på såväl svenska som engelska.

Färdighet att arbeta systematiskt, organisera samt automatisera testarbetet med versionshanteringsprogram, testverktyg samt dokumentations- och projektstyrningsverktyg

Färdighet att söka och kritiskt granska information på svenska och engelska

 

Ha kompetenser i att…

Kompetens att självständigt arbeta som mjukvarutestare

Kompetens att utveckla arbetet genom att jämföra och värdera samt föreslå olika arbetsmetoder och verktyg för att lösa programmeringsproblem med hänsyn tagen till utveckling inom kvalitetssäkring för datorapplikationer

Kompetens att ansvara övervaka och slutföra arbetsuppgifter och projekt inom mjukvarutestning

Kontaktformulär