Mycket populär utbildning!

Mjukvaruutvecklare, 2 år 400 yhp

 • Studiestart: Höstterminen 2019
 • Studieort: Linköping
 • Studietakt: 100%
Stängd

Kontaktformulär

IT-branschen skriker efter kompetenta mjukvaruutvecklare!
Vi lovar inte någon lätt resa fram till ett arbete som Mjukvaruutvecklare, men var säker på att du får en relevant utbildning, framtagen i nära samarbete med branschen.


Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola behöver du även särskilda förkunskaper i följande:

• Matematik 2, 100p

• Minst en kurs i programmering eller motsvarande kunskaper, alt. Matematik 3, 100p

 

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

I vår FAQ-sida hittar mer information om reell kompetens.

 

Informationsblad

Kursplan

Utbildningen är skolförlagd och läses på helfart. Två år och 400 yh-poäng.

 

Kurser som ingår i utbildningen

 • Datalogiskt tänkande och problemlösning
 • Projektmetodik och grupparbete
 • Agilt projekt 1
 • Agilt projekt 2
 • Databaser
 • Datastrukturer och algoritmer
 • Examensarbete
 • GUI-design och –implementering
 • Introduktion till datorteknik och programmering
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Objektorienterad programmering 2
 • Objektorienterad programmering C#
 • Programmering och skriptutveckling med Python/Javascript

 

 

Nedan en sammanfattning av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du får med dig. Ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken på mer info.

 

Ha kunskaper om…

Kunna utförligt redogöra för innebörden av datalogiska grundbegrepp, logik, algoritmer och datastrukturer

Kunna utförligt förklara begrepp och principer inom imperativ och objektorienterad programmering

Kunna översiktligt redogöra för principer för användargränssnitt, användbarhet och interaktionsdesign

Kunna utförligt beskriva aktuella verktyg, plattformar och metoder för att utveckla och distribuera applikationer samt redogöra för för- och nackdelar med dessa i olika sammanhang

Kunna redogöra för en datorapplikations principiella uppbyggnad, struktur och funktioner

Kunna utförligt redogöra för innehållet i något imperativt programmeringsspråk samt C#, aktuella standarder samt kvalitetsaspekter på mjukvaruutveckling

Kunna översiktligt redogöra för aktuell teknisk utveckling inom mjukvaruutveckling och datorteknikområdet

Kunna redogöra utförligt för projektbaserat arbetssätt och agila utvecklingsmetoder

 

Ha färdigheter i att…

Identifiera, formulera, analysera och dokumentera funktionskrav för datorprogram i en kravspecifikation samt identifiera de resurser som krävs för att utföra arbetet

Självständigt analysera kravspecifikationer och sammansatta programmeringsproblem av skilda slag, planera och framställa lösningar till dessa i form av välstrukturerad och dokumenterad programkod

Kunna tillämpa kunskaper i datalogiskt tänkande för att analysera och självständigt lösa programmeringsproblem

Utvärdera och optimera lösningar med hänsyn tagen till användbarhet, tillgänglighet, säkerhet och prestanda för applikationer på olika plattformar

Kommunicera åtaganden i form av kravspecifikationer och lösningar i form av välstrukturerad och dokumenterad programkod på såväl svenska som engelska.

Arbeta systematiskt, organisera samt automatisera utvecklingsarbetet med versionshanteringsprogram, dokumentations- och projektstyrningsverktyg

Söka och kritiskt granska information på svenska och engelska som behövs för att lösa arbetsuppgifterna.

 

Ha kompetenser i att…

Kompetens att självständigt arbeta som mjukvaruutvecklare

Kompetens att utveckla arbetet genom att jämföra och värdera samt föreslå olika arbetsmetoder och verktyg för att lösa programmeringsproblem

Kompetens att ansvara övervaka och slutföra arbetsuppgifter och projekt inom mjukvaruutveckling

 

Kontaktformulär